Pożyczka chwilówka – informacje ważne z punktu widzenia pożyczkodawcy

kasa

Klient, który chce zaciągnąć pożyczkę chwilówkę, musi przedstawić pożyczkodawcy stosowne informacje na swój temat. Dane te są niezbędne w celu późniejszej weryfikacji Wnioskodawcy i to niezależnie, czy składa on wniosek papierowy, czy za pośrednictwem Internetu. Sprawdźmy zatem, jakie informacje o Kliencie są najistotniejsze z punktu widzenia firm pożyczkowych.

Najważniejsze dane osobowe i nie tylko...

Osoba wnioskująca po pożyczkę chwilówkę, musi przedstawić firmie pożyczkowej najważniejsze informacje o sobie. Chodzi między innymi o:

Dokument potwierdzający polskie obywatelstwo – cudzoziemcy są przez firmy pożyczkowe traktowani nieco inaczej niż Polscy obywatele. Potwierdzenie polskiego obywatelstwa (np. na dowodzie osobistym) oznacza, że wnioskodawca legalnie mieszka na stałe na terytorium Polski i tym samym otrzymuje tutaj dochody. Cudzoziemcy z reguły potrzebują dokumentów potwierdzających ich czasowe, lub stałe zamieszkanie na terenie Polski.

Zdolność kredytowa – jest to zdolność do obsługi zobowiązania przy określonych dochodach, bez konieczności zaciągania kolejnych zobowiązań. Zdolność tą ocenia firma pożyczkowa i – zazwyczaj – robi to w sposób znacznie korzystniejszy, aniżeli bank. Należy jednak pamiętać, że w związku z tym koszty pożyczki są relatywnie wyższe, niż kredytu bankowego.

Konieczność posiadania konta bankowego – osoba wnioskująca o pożyczkę chwilówkę, powinna posiadać własne konto bankowe. Jest to istotne z dwóch powodów. Po pierwsze, numer rachunku jest przez wielu kredytodawców wykorzystywany do weryfikacji tożsamości Klienta. Po drugie, środki przelewane przez pożyczkodawcę mają charakter bezgotówkowy.

Dane kontaktowe – firma pożyczkowa gromadzi dane kontaktowe swoich Klientów np. w celach marketingowych. Zdarza się też, że zbiera się je w celach weryfikacyjnych (weryfikacja telefoniczna, mailowa itd.).

Wiek – firmy pożyczkowe oferują swoim pożyczki wyłącznie Klientom w określonym przedziale wiekowym. Górna granica wiekowa to najczęściej 60 – 70 lat. Często zdarza się też, że pożyczki nie dostaną również osoby w wieku 18 lat. Niektóre firmy oferują bowiem pożyczki dopiero tym osobom, które ukończyły 21 lat.

Podsumowując, podawanie powyższych danych jest obowiązkowe, w celu uzyskania pożyczki chwilówki. Większość firm ogranicza się wyłącznie do tych danych, które można przedstawić zarówno drogą papierowa, jak i elektroniczną.